Malmö, I Love You är en inkluderande och innehållscentrerad rörelse kring hållbar stadsutveckling som drivs av den ideella organisationen Cities of Love Scandinavia, med officiellt stöd av Malmö stad, som en del av ett globalt nätverk skapat av producenterna bakom de hyllande filmerna Paris, Je T’aime, New York, I Love You och Rio, I Love You.

Rörelsen bygger på en innovativ mediemodell där Malmö, I Love You, i samverkan med näringslivet, institutioner, organisationer och invånarna i staden kommer att skapa sociala och kulturella aktiviteter och evenemang, i kombination med skrivet, fotograferat och filmat innehåll, som lyfter fram stadens kreativitet, mångfald och kärlek.

Efter 30 månader med engagemang och interaktion kommer rörelsen att kulminera med en internationell storfilm om den lilla staden med de stora känslorna, baserad på tio historier om kärlek, från tio olika stadsdelar i Malmö.

Malmö, I Love You kommer att lämna ett bestående arv utöver en aktiv värdedriven rörelse och producerat medieinnehåll. Det visar på vilka positiva effekter det får när myndigheter, företag, kreativa aktörer och stadsbor förenas och agerar gemensamt för en hållbar utveckling.

Förutom Malmö så har Cities of Love-rörelser startats i Shanghai, Dehli, Berlin, Marseille, Rotterdam, Istanbul, Tokyo, St Petersburg, Beirut, Johannesburg, Lagos och Jerusalem.