Malmö, I Love You

kreativitet, mångfald och kärlek med ett positivt budskap om hopp

 

Innehållsplattformen Malmö, I Love You

Samhällsnytta

Malmö, I Love You är en urban inspirerande innehållsplattform kring hållbar stadsutveckling med relevans och socialt genomslag - i staden som vi älskar.

Inkluderande 

Malmö, I Love You är en inkluderande community av människor som älskar sin stad. Initiativet bygger på en samverkan mellan staden, näringslivet, institutioner, organisationer samt  - invånarna i Malmö.

Engagemang

Malmö, I Love You inspirerar och engagerar medborgarna och ger dem möjlighet att aktivt medverka och bidra till positiv utveckling och förändring.

Påverkan genom aktiviteter i staden

Det kommer att skapas en mångfald av engagerande aktiviteter, berättelser, och tävlingar inom områden som hållbarhet, miljö och sport samt inom kreativa och kulturella områden som musik, design, konst, programmering, litteratur, fotografi, film, mode och mat.

En mångfald av berättelser i sociala medier

Alla aktiviteter i staden kommer att dokumenteras med filmisk toppkvalitet. Vi kommer att genomföra intervjuer med människor från Malmös gator för att lyfta fram en mångfald av personliga och emotionella historier. Invånare från alla delar av staden kommer att bjudas in för att dela med sig av vad som gör Malmö till deras stad och vad som gör att de säger ”Malmö, I Love You”. Vi kommer också att producera ett flertal korta engagerande och inspirerande dokumentärer om obesjungna hjältar i staden.

En rörelse i skärningspunkten av flera trender

-Urbanisering: Städer bidrar till över 80% av den globala ekonomin - framtidens hem för en majoritet av mänskligheten. 

-Positivitet: Medias roll ifrågasätts. Människor längtar efter ett vänligare och mer konstruktivt innehåll i ett hav av falska och alternativa nyheter, negativa kommentar i sociala media eller låg underhållningsgrad.

-Närhet: Samhällsstrukturen påverkas av migration och snabb urbanisering. Allmän känsla av ensamhet och utanförskap bland många människor. Behov av sammanhållning och gemenskap.

-Påverkan: Invånare, fulla av energi och talang, är angelägna om att bidra till samhället. Innovativa socialt medvetna företag bygger starkare band med samhället. Socialt hållbart värdeskapande blir en viktig kraft för problemlösning.

Malmö, I Love You är del av ett stort nätverk

Cities of Love är ett globalt växande initiativ: Paris, New York, Rio, Berlin, Delhi, Rotterdam, Kuala Lumpur, Shanghai - och nu Malmö!