socialt hållbart värdeskapande

samverkan och socialt hållbart värdeskapande

 

Partners

Huvudpartners

Kärlekspartners

Pro bono-partners

Sponsorer

KPS_logo.png

 

Produktionspartners

Byråteket – Strategisk kommunikation, content management och kreativ partner i företagsengagemang

FEW & Based on a True Story- Introduktionsfilm och sponsorpresentation.

 

Varför skall ert företag också vara med?

Alla vinner

Vi har en unik plattform för värdeskapande marknadskommunikation, såväl fysiskt i staden som online.

Vi bygger partnerskap med varumärken för att skapa värdedrivna initiativ som visar deras kärlek och omsorg till staden och dess invånare. 

Ni kan förstärka ert sociala hållbarhetsarbete

Den möjlighet till samverkan och socialt hållbart värdeskapande som vi erbjuder genom en mångfald av initiativ och aktiviteter ger er möjlighet att stärka ert varumärke och lyftas fram som en viktig möjliggörare i staden… 

-och förtjäna medborgarnas lojalitet.

Långsiktiga synergier

Kombinera affärsnytta med samhällsnytta… 

-samtidigt som igenkänningen av ert varumärke ökar så bidrar ni med social nytta och till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Låt oss inleda en diskussion

Vi vill gärna få er input på hur ett sådant här projekt skulle kunna sammanfalla med ert eget arbete med hållbarhetsfrågor och socialt ansvarstagande. Detta ur ett såväl regionalt, nationellt som globalt perspektiv.

Kontakta oss för vidare diskussion om partnerskap och möjligheter.

 
Namn *
Namn