social media
 

Vi är media

Ett integrerat media-ekosystem

Rörelsen bygger på en mediemodell med crowdsourcing och co-creation i sin kärna där Malmös invånare tillsammans med våra partners ges möjlighet att dela med sig av sin kunskap, sina berättelser och sin kärlek till staden. 

Vår mediemodell

-Byggd på rikt stadsspecifikt medieinnehåll
-Korta och långa format
-Dokumentär & fiktion
-Cinematiskt berättande
-Positivt, involverande och socialt medvetet
-Underhållande & meningsfullt
-Engagerar och interagerar med en stor publik
-Följs av miljontals stadsbor runt om i världen
-Samarbete med trovärdiga varumärken
-Berör socialt & digitalt fokuserade generationer
-Respekterar alla aktörer i ekosystemet
-Genererar avkastning genom värdeskapande

Allt dokumenteras

Alla initiativ och aktiviteter som vi producerar i staden dokumenteras enligt vår mediemodell och blir digitalt innehåll som våra målgrupper inte bara frivilligt tar del av, utan också aktivt söker upp och sprider vidare.

"Malmö Stories"

Vi kommer att genomföra intervjuer med människor från Malmös gator för att lyfta fram en mångfald av personliga och emotionella historier. Alla texter kommer att visualiseras med bilder.  Intervjuserien skall spegla Malmö själ - det skall vara äkta, brokigt, inkluderande och inte för polerat - gärna lite skitigt i kanterna!

Dessa historier kommer dessutom att tjäna som inspiration och underlag för manusförfattare och regissörer av den kommande långfilmen.

"Unsung Heroes"

Vi kommer att producera ett flertal 3 minuters minidokumentärer om eldsjälar i Malmö. Med mycket hjärta och hög cinematisk kvalitet kommer vi att berätta om deras relation till Malmö, vad staden betyder för dem och vad de brinner för. Dessa biografiska porträtt kommer att vara insiktsfulla, personliga och meningsfulla. Dokumentärerna skall engagera människor, skapa empati och vara hoppfulla historier om Malmös positiva utveckling.

"Wall of Faces"

Vi kommer också att filma korta intervjuer med invånare av olika åldrar, från olika social bakgrund, intresseområden, nationaliteter och stadsdelar. Mot neutral bakgrund får de i en mening berätta varför de älskar Malmö och vad som gör Malmö till just deras stad och vad som får dem att säga ”Malmö, I Love You”.

”My City, My Memory”

Min stad, mitt minne är en serie samtal med äldre Malmöbor - där vi får möta dem i deras hem, eller på ställen där de växte upp eller har positiva minne från. Samtalen är publika, men filmas också och läggs ut i våra olika kanaler.